Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014

Γραφείο ιδιωτικών ερευνών ( Ντετέκτιβ ) Αττική

Η διαχρονική αξία της GROUP-1 παραμένει αναλλοίωτη και στον ανταγωνισμό. Επεξεργαζόμαστε τις υποθέσεις σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να δώσουμε λύσεις άμεσες, οικονομικές και αποτελεσματικές. Ο σεβασμός και η αλληλοεκτίμηση αποτελούν πρωταρχικό μας στόχο. Τα Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών (Ντετέκτιβ) υπάγονται αποκλειστικά στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Υ.Δ.Τ.). Οι ντετέκτιβ βάσει νόμου Ν. 3206/2003 ονομάζονται πλέον ιδιωτικοί ερευνητές. 

 ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 4891/7/1/15-ε  (Υ.Δ.Τ.) - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
      [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ]


Οικογενειακές - Εμποροβιομηχανικές - Εγκληματολογικές Ερευνες και Προστασία ιδιωτικότητας απο το γραφείο ιδιωτικών ερευνών μας στην Θεσσαλονίκη και Πανελλαδικά. 
τηλ. 2310 843 562 
κιν. 6944 306 090

Γραφείο ιδιωτικών ερευνών ( Ντετέκτιβ ) Αργοστόλι


Η διαχρονική αξία της GROUP-1 παραμένει αναλλοίωτη και στον ανταγωνισμό. Επεξεργαζόμαστε τις υποθέσεις σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να δώσουμε λύσεις άμεσες, οικονομικές και αποτελεσματικές. Ο σεβασμός και η αλληλοεκτίμηση αποτελούν πρωταρχικό μας στόχο. Τα Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών (Ντετέκτιβ) υπάγονται αποκλειστικά στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Υ.Δ.Τ.). Οι ντετέκτιβ βάσει νόμου Ν. 3206/2003 ονομάζονται πλέον ιδιωτικοί ερευνητές. 

 ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 4891/7/1/15-ε  (Υ.Δ.Τ.) - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
      [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ]


Οικογενειακές - Εμποροβιομηχανικές - Εγκληματολογικές Ερευνες και Προστασία ιδιωτικότητας απο το γραφείο ιδιωτικών ερευνών μας στην Θεσσαλονίκη και Πανελλαδικά. 
τηλ. 2310 843 562 
κιν. 6944 306 090

Γραφείο ιδιωτικών ερευνών ( Ντετέκτιβ )Λευκάδα


Η διαχρονική αξία της GROUP-1 παραμένει αναλλοίωτη και στον ανταγωνισμό. Επεξεργαζόμαστε τις υποθέσεις σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να δώσουμε λύσεις άμεσες, οικονομικές και αποτελεσματικές. Ο σεβασμός και η αλληλοεκτίμηση αποτελούν πρωταρχικό μας στόχο. Τα Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών (Ντετέκτιβ) υπάγονται αποκλειστικά στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Υ.Δ.Τ.). Οι ντετέκτιβ βάσει νόμου Ν. 3206/2003 ονομάζονται πλέον ιδιωτικοί ερευνητές. 

 ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 4891/7/1/15-ε  (Υ.Δ.Τ.) - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
      [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ]


Οικογενειακές - Εμποροβιομηχανικές - Εγκληματολογικές Ερευνες και Προστασία ιδιωτικότητας απο το γραφείο ιδιωτικών ερευνών μας στην Θεσσαλονίκη και Πανελλαδικά. 
τηλ. 2310 843 562 
κιν. 6944 306 090

Γραφείο ιδιωτικών ερευνών ( Ντετέκτιβ )Σαλαμίνα


Η διαχρονική αξία της GROUP-1 παραμένει αναλλοίωτη και στον ανταγωνισμό. Επεξεργαζόμαστε τις υποθέσεις σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να δώσουμε λύσεις άμεσες, οικονομικές και αποτελεσματικές. Ο σεβασμός και η αλληλοεκτίμηση αποτελούν πρωταρχικό μας στόχο. Τα Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών (Ντετέκτιβ) υπάγονται αποκλειστικά στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Υ.Δ.Τ.). Οι ντετέκτιβ βάσει νόμου Ν. 3206/2003 ονομάζονται πλέον ιδιωτικοί ερευνητές. 

 ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 4891/7/1/15-ε  (Υ.Δ.Τ.) - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
      [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ]


Οικογενειακές - Εμποροβιομηχανικές - Εγκληματολογικές Ερευνες και Προστασία ιδιωτικότητας απο το γραφείο ιδιωτικών ερευνών μας στην Θεσσαλονίκη και Πανελλαδικά. 
τηλ. 2310 843 562 
κιν. 6944 306 090


Γραφείο ιδιωτικών ερευνών ( Ντετέκτιβ ) Ιεράπετρα

Η διαχρονική αξία της GROUP-1 παραμένει αναλλοίωτη και στον ανταγωνισμό. Επεξεργαζόμαστε τις υποθέσεις σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να δώσουμε λύσεις άμεσες, οικονομικές και αποτελεσματικές. Ο σεβασμός και η αλληλοεκτίμηση αποτελούν πρωταρχικό μας στόχο. Τα Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών (Ντετέκτιβ) υπάγονται αποκλειστικά στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Υ.Δ.Τ.). Οι ντετέκτιβ βάσει νόμου Ν. 3206/2003 ονομάζονται πλέον ιδιωτικοί ερευνητές. 

 ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 4891/7/1/15-ε  (Υ.Δ.Τ.) - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
      [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ]


Οικογενειακές - Εμποροβιομηχανικές - Εγκληματολογικές Ερευνες και Προστασία ιδιωτικότητας απο το γραφείο ιδιωτικών ερευνών μας στην Θεσσαλονίκη και Πανελλαδικά. 
τηλ. 2310 843 562 
κιν. 6944 306 090


Γραφείο ιδιωτικών ερευνών ( Ντετέκτιβ )Νάξος


Η διαχρονική αξία της GROUP-1 παραμένει αναλλοίωτη και στον ανταγωνισμό. Επεξεργαζόμαστε τις υποθέσεις σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να δώσουμε λύσεις άμεσες, οικονομικές και αποτελεσματικές. Ο σεβασμός και η αλληλοεκτίμηση αποτελούν πρωταρχικό μας στόχο. Τα Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών (Ντετέκτιβ) υπάγονται αποκλειστικά στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Υ.Δ.Τ.). Οι ντετέκτιβ βάσει νόμου Ν. 3206/2003 ονομάζονται πλέον ιδιωτικοί ερευνητές. 

 ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 4891/7/1/15-ε  (Υ.Δ.Τ.) - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
      [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ]


Οικογενειακές - Εμποροβιομηχανικές - Εγκληματολογικές Ερευνες και Προστασία ιδιωτικότητας απο το γραφείο ιδιωτικών ερευνών μας στην Θεσσαλονίκη και Πανελλαδικά. 
τηλ. 2310 843 562 
κιν. 6944 306 090


Γραφείο ιδιωτικών ερευνών ( Ντετέκτιβ )Πάφος

Η διαχρονική αξία της GROUP-1 παραμένει αναλλοίωτη και στον ανταγωνισμό. Επεξεργαζόμαστε τις υποθέσεις σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να δώσουμε λύσεις άμεσες, οικονομικές και αποτελεσματικές. Ο σεβασμός και η αλληλοεκτίμηση αποτελούν πρωταρχικό μας στόχο. Τα Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών (Ντετέκτιβ) υπάγονται αποκλειστικά στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Υ.Δ.Τ.). Οι ντετέκτιβ βάσει νόμου Ν. 3206/2003 ονομάζονται πλέον ιδιωτικοί ερευνητές. 

 ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 4891/7/1/15-ε  (Υ.Δ.Τ.) - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
      [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ]


Οικογενειακές - Εμποροβιομηχανικές - Εγκληματολογικές Ερευνες και Προστασία ιδιωτικότητας απο το γραφείο ιδιωτικών ερευνών μας στην Θεσσαλονίκη και Πανελλαδικά. 
τηλ. 2310 843 562 
κιν. 6944 306 090